Kari Laurla heraldisena taiteilijana

<p>Kari Laurlan heraldinen tuotanto on hyvin dokumentoitu hänen itsensä julkaisemassa 17-osaisessa sarjassa ”Lippuja ja muita tunnuksia”, joka ilmestyi vuosina 1993-2005. Tässä sarjassa hän kävi arkistoihinsa pohjautuen läpi koko heraldisen tuotantonsa kertoen samalla myös arjen asioista.</p> <p><span class="inline right"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/k2v_kuvaa.jpg" alt="Kari valokuvaa 1960-luvun alussa." title="Kari valokuvaa 1960-luvun alussa." class="image _original" height="359" width="204"><span class="caption" style="width: 202px;"><strong>Kari valokuvaa 1960-luvun alussa.</strong></span></span><br /> Sarjan ensimmäisen osan esipuheessa hän kirjoittaa seuraavasti: ”Tässä julkaisussa (osa 1, vuodet 1956-1969) olevat työt ovat luonnollisesti aloittelevan heraldikon aikaansaannoksia, joten niitä tulee katsella juuri sillä silmällä. Samalla haluan muistuttaa arvostelijoille, että jokainen --hyväkin-- heraldikko on joskus ollut nuori ja aloittelija. Monien mielestä minulta puuttuu itsekritiikkiä, koska tuon julkisuuteen sellaisiakin töitä, joita kriittisesti katsoen pitäisi visusti pitää piilossa. Kuitenkin haluan tällä ja seuraavillakin julkaisuilla rohkaista nuoria ja vähän vanhempiakin heraldikkoja rohkeasti tuomaan esille omaa tuotantoaan meille kaikille opiksi ja hyödyksi. Tämäkin julkaisu on kappale suomalaista heraldista historiaa. Toivon lukijan voivan selata tätä julkaisua hieman hymyillen ja ymmärtäen. Eihän historiankaan tule aina olla niin vakavaa.”</p> <p>Näissä alkusanoissa kuvastuu Karin elämänfilosofia. Hän halusi aina jakaa tietojansa ja taitojansa muille, erityisesti nuorille. Partioheraldikkojen, joiden perustajajäsen Kari oli, eräänä keskeisenä toimintana on aina ollut heraldiikan perus- ja jatkokurssien järjestäminen. Lisäksi Karin kirjallinen tuotanto on valtava. Hän julkaisi teoksensa omakustanteena vailla taloudellista hyötynäkökohtaa. Hän osallistui myös mielellään heraldisiin keskusteluihin esittäen suoraan kiertelemättä omat näkökantansa. Valitettavasti Suomen Heraldinen Seura ei osannut ajoissa hyödyntää Karin tietotaitoa heraldiikasta.</p> <p>Karin innostus heraldiikkaan ja etenkin lippuihin syttyi vuonna 1956, jolloin Kannikin Maailman lippukuvasto (WSOY) ilmestyi. Luettuaan kirjan läpikotaisin Kari suunnitteli itselleen joukon lippuja. (Kirjan seuraavassa painoksessa vuonna 1970 Kari toimi asiantuntijana ja sai nimensä kansilehdelle.) Seuraavina vuosina Kari suunnitteli joukon merkkejä erilaisille kerhoille, joissa hän oli mukana. 1960-luvun alussa oli ensimmäisen suuremman lipun suunnittelutyö, joka oli Jyrin Sissien eräpoikaosaston lippu. Sen tunnuskuva perustui SPJ:n eräpoika-merkkiin, joten kovin omaperäisestä suunnittelusta ei vielä ollut kyse. Lippua ei koskaan valmistettu.</p> <p>Samoihin aikoihin alkoi Karin kiinnostus sotilaslippuihin. Hänen isänsä oli enti-nen aktiiviupseeri ja Kari oli lapsena asunut Niinisalon varuskunnassa. Kari teki useita ehdotuksia lipuista eri joukko-osastoille, mutta laihoin tuloksin. Itse hän jälkeenpäin totesi, että oli usein joko liian myöhään tai aikaisin liikkeellä ehdo-tuksillaan. Lisäksi vaikutti sekin, ettei hän alkuaikoina ollut piirustusteknisesti vielä kovin vakuuttava. Kiinnostus sotilasheraldiikkaan poiki myöhemmin 2000-luvulla laajan artikkelisarjan puolustusvoimien Ruotuväki-lehteen. Näistä artik-keleista julkaistiin kokoomateos ”Sotilasheraldiikka – Liput, merkit ja tunnukset”. Tässä kahtena painoksena ilmestyneessä teoksessa esitellään puolustus-voimien tunnukset Karin kommenteilla varustettuna.</p> <p><span class="inline right"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/asutusliitto.jpg" alt="Asutusliitto" title="Asutusliitto" class="image _original" height="181" width="215"><span class="caption" style="width: 213px;"><strong>Asutusliitto</strong></span></span><br /> Vuonna 1964 Kari osallistui ensimmäistä kertaa lippusuunnittelukilpailuun. Kyseessä oli Asutusliiton lippu. Lippuehdotus saavutti jaetun 1.sijan. Lippua ei valmistettu, sillä toteutettu lippu tehtiin myöhemmin heraldikko Ahti Hammarin ehdotuksen pohjalta. Saman vuonna Kari tutustui lähemmin Hammariin ja sai hänestä heraldisen oppi-isän. Toisena heraldisena esikuvanaan Karilla oli heraldikko Gustav von Numers, jonka luona Kari kävi näyttämässä piirroksiaan ja kuulemassa kommentteja.<br clear="all"></p> <p><span class="inline right"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/vaasankavijat.jpg" alt="Vaasan Kävijät, v. 1965" title="Vaasan Kävijät, v. 1965" class="image _original" height="262" width="303"><span class="caption" style="width: 301px;"><strong>Vaasan Kävijät, v. 1965</strong></span></span><br /> Seuraavana vuonna syntyi ensimmäinen niistä yli kuudestakymmenestä partiolipusta, joiden suunnittelussa Kari oli mukana. Varusmiespalveluksen johdosta Vaasaan joutunut Kari oli mukana perustamassa Vaasan Kävijät -lippukuntaa, jolle hän suunnitteli lipun. Lipussa on valkoisella pohjalla punainen nuoliristi, jonka keskellä on keltainen Vaasain tunnus. Aluksi suunnitelmissa oli sinivalkoinen liljalippu, mutta armeijan Valkoisen Kaartin lipun vaikutuksesta pohjaväriksi tuli pelkkä valkoinen. Lipun lisäksi Kari piirsi lippukunnalle samasta aiheesta myös huivimerkin.<br clear="all"></p> <table border=0> <tr> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/munkkivuorenresups.jpg" alt="Munkkivuoren res.upseerien lippu (toteutumaton ehdotus)" title="Munkkivuoren res.upseerien lippu (toteutumaton ehdotus)" class="image _original" height="258" width="231"><span class="caption" style="width: 229px;"><strong>Munkkivuoren res.upseerien lippu (toteutumaton ehdotus)</strong></span> </td> <td> <img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/munkkivuorenresups2.jpg" alt="Munkkivuoren Reservinupseerien lippu" title="Munkkivuoren Reservinupseerien lippu" class="image _original" height="252" width="228"><span class="caption" style="width: 226px;"><strong>Munkkivuoren Reservinupseerien lippu</strong></span></td> </tr> </table> <p>Munkkivuoren Reservinupseerien lippu vuodelta 1966 on ensimmäinen oikea tilaustyö. Työtä edelsi alueen historian tutkiminen ja sieltä löytyi aiheeksi Munkkiniemen kartanon vanhimman omistajasuvun, Skytten, vaakunan kypäräkoristeena ollut siivitetty kruunu. Myös työ partiolippujen parissa jatkui. Erään lipun kohdalla syntyi erimielisyyttä Suomen Partiotyttöjärjestön lipputarkastajan kanssa. Lopputuloksena oli, että lipputarkastajaa vaihdettiin ja Kari sai tämän luottamustoimen. Tästä toimesta kehittyi sittemmin Suomen Partiolaisten tunnustoimikunta.</p> <p>Vuonna 1970 Kari perusti oman heraldisen lehden nimeltään Liehuvat Värit. Lehti sai myös oman vaakunan. Oman lehden perustaminen oli vastaveto sille, ettei Karia hyväksytty jäseneksi Suomen Heraldiseen Seuraan. Tähän seuraan hän liittyi vasta useiden pyyntöjen jälkeen 2000-luvun alussa. Kompensoidakseen jääntiä virallisen heraldisen piirin ulkopuolelle, Kari oli perustamassa Partioheraldikkoja ja Collegium Heraldicum Fennicumia. Partioheraldikot olivat aikoinaan jäsenmäärältään ja toiminnaltaan jopa suurempi kuin Suomen Heraldinen Seura.</p> <p><span class="inline right"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/havu.jpg" alt="Laurlan sukuvaakuna" title="Laurlan sukuvaakuna" class="image _original" height="183" width="198"><span class="caption" style="width: 196px;"><strong>Laurlan sukuvaakuna</strong></span></span><br /> Lippujen ja isännänviirien lisäksi Karin toisena heraldisen suunnittelun pääkohteena ovat olleet vaakunat. Kari suunnitteli niitä yli 160 kappaletta. Ensimmäinen niistä on vuonna 1964 Turuselle suunniteltu siivitetty vasara ja hammasratasaiheinen vaakuna. Laurlan suvun oma vaakuna on vuodelta 1966, joskin sen suunnittelutyö oli alkanut jo aiemmin. Ensimmäinen kiinnostus vaakunan havukuvioon on jo vuodelta 1956. Vuosina 1963-64 Kari piirsi luonnoksia havuvaakunoista ja lopullinen muoto oli jo käsillä. Ahti Hammarin opastuksella yksityiskohdat, kuten kypäränpeite saivat lopullisen muotonsa.</p> <p>Piirtämistään sukuvaakunoista Kari julkaisi omaa vihkosarjaa nimeltään<br /> ”8 sukuvaakunaa”. Kukin vihko sisälsi nimensä mukaisesti 8 vaakunaa. Vihkoja ilmestyi yhteensä 19 kappaletta vuosina 1968-1999. Näissä esiteltyjen 152 vaakunan jälkeen sukuvaakunoiden julkaisu siirtyi ”Lippuja ja muita tunnuksia” sarjaan.</p> <table border=0> <tr> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/kontutytot.jpg" alt="Ehdotus Kontutyttöjen lipuksi" title="Ehdotus Kontutyttöjen lipuksi" class="image _original" height="182" width="188"><span class="caption" style="width: 186px;"><strong>Ehdotus Kontutyttöjen lipuksi</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/pv_joukkos.jpg" alt="Ehdotus Puolustusvoimille joukko-osastotunnukseksi." title="Ehdotus Puolustusvoimille joukko-osastotunnukseksi." class="image _original" height="185" width="211"><span class="caption" style="width: 209px;"><strong>Ehdotus Puolustusvoimille joukko-osastotunnukseksi.</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/vainionvesat.jpg" alt="Vainion Vesat, 1980" title="Vainion Vesat, 1980" class="image _original" height="215" width="199"><span class="caption" style="width: 197px;"><strong>Vainion Vesat, 1980</strong></span></td> </tr> </table> <p><span class="inline right"><br /> <img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/eraopas.jpg" alt="SP:n Eräopasmerkki" title="SP:n Eräopasmerkki" class="image _original" height="223" width="230"><span class="caption" style="width: 228px;"><strong>SP:n Eräopasmerkki</strong></span></span></p> <p>Karin heraldinen tuotanto syntyi usean vuosikymmenen aikana Yleisradiossa studio-ohjaajatyön ohessa sekä vapaa-aikana. Perheiden perustamisesta johtuen joinakin vuosina tuotanto oli vähäisempää. Kari työskenteli useita vuosia päivän viikossa Helsingin Lipputehtaan heraldikkona.</p> <p><i>Tuomas Hyrsky</i><br /> <br clear="all"></p> <table border=0> <tr> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/misusoder.jpg" alt="Misu Söderqvistin vaakuna, 1978. Kilven ympärillä on koulutusohjaajan KoGi-nappulat." title="Misu Söderqvistin vaakuna, 1978. Kilven ympärillä on koulutusohjaajan KoGi-nappulat." class="image _original" height="259" width="171"><span class="caption" style="width: 169px;"><strong>Misu Söderqvistin vaakuna, 1978. Kilven ympärillä on koulutusohjaajan KoGi-nappulat.</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/heinolanmlk.jpg" alt="Ehdotus Heinolan maalaiskunnan vaakunaksi" title="Ehdotus Heinolan maalaiskunnan vaakunaksi" class="image _original" height="196" width="168"><span class="caption" style="width: 166px;"><strong>Ehdotus Heinolan maalaiskunnan vaakunaksi</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/bergholmit.jpg" alt="Bergholmien sukuvaakuna" title="Bergholmien sukuvaakuna" class="image _original" height="406" width="254"><span class="caption" style="width: 252px;"><strong>Bergholmien sukuvaakuna</strong></span></td> </tr> </table> <h2>Luettelo ExLibriksistä</h2> <p>1964 Huugo P Turunen</p> <p>1966 Olavi Enqvist</p> <p>1972 Annikki Tamminen</p> <p>1973 Kyllikki Laakso</p> <p>1974<br /> Marke Laakso<br /> Riitta Pakarinen</p> <p>1976 Seth j. Wahl</p> <p>1977<br /> Kerttu Tamminen<br /> Sirpa Hertell<br /> Kari Laurla</p> <p>1978<br /> Eila Alanko<br /> Kyösti Kiiskinen<br /> Huoti Koski<br /> Sakari Knuuttila</p> <p>1979<br /> Yrjö A Nieminen<br /> Jukka A Nieminen</p> <p>1980<br /> Anja Valasvaara<br /> Tiiu Soover</p> <p>1981 Antti A Nevala</p> <p>1982 N Grinin</p> <p>1984<br /> Tatjana Ulibina<br /> Bror Laurla<br /> Teppo Kurki<br /> Päivi Taussi-Forsman<br /> Lars Forsman</p> <p>1985 Boris Karppela</p> <p>1987<br /> Rauni Peltola<br /> Maija Korhonen<br /> Edit Korhonen</p> <p>1988<br /> Susanna Immonen<br /> Talvikki Kurikkala</p> <p>1989<br /> Marjaterttu Korhonen (ei valmistettu ?)<br /> Jorma Saari<br /> Harry Laurla<br /> Saija Laurla<br /> Jorikka Laurla<br /> Heimotyö (Partiolaisten Heimoliitto)<br /> Tavastit ry<br /> Heli Putkinen<br /> Niko Turunen<br /> Åke J Ek<br /> Eddah W Mutugu</p> <p>1991 Minna Montonen</p> <p>1995 Marja-Liisa Helkamaa</p> <p>1999 Antti Matikkala</p> <p>2001 Pekka Makkonen</p> <p>2002 Sirkka-Liisa Koskinen</p> <p>2003 Klaus Salkola</p> <table border=0> <tr> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/heliputkinen.jpg" alt="Heli Putkiselle suunniteltu vaakuna 1980" title="Heli Putkiselle suunniteltu vaakuna 1980" class="image _original" height="243" width="181"><span class="caption" style="width: 179px;"><strong>Heli Putkiselle suunniteltu vaakuna 1980</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/enqvist.jpg" alt="Ex Libris Olavi Enqvist" title="Ex Libris Olavi Enqvist" class="image _original" height="275" width="181"><span class="caption" style="width: 179px;"><strong>Ex Libris Olavi Enqvist</strong></span></td> <td><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/kiiskinen.jpg" alt="Ex Libris Kyösti Kiiskinen" title="Ex Libris Kyösti Kiiskinen" class="image _original" height="251" width="205"><span class="caption" style="width: 203px;"><strong>Ex Libris Kyösti Kiiskinen</strong></span></td> </tr> </table>