Kiltamerkin historiaa

<p>Ingun Info on suomentanut ja ruotsintanut Pyhä Yrjänä - S:t Georg -lehteen 1/2001 tanskalaisessa kiltalehdessa Gilleborgen vuonna 1996 julkaistun Jörgen Online artikkelin "De historiske sam­linger", joka kertoo kiltapartio-laisten tunnuksen synnystä.</p> <p>Kiltapartiolaisten tunnuksella tarkoitan tässä Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Georgs Scoutgillet ry:nkin käyttämää kansainvälistä kiltatunnusta, joka on valkoisen kolmiapilan päällikkeenä punainen lilja, jossa kaksi valkoista viisisakaraista tähteä.</p> <p>Kiltaliikkeen synnystä tulee tänä keväänä kuluneeksi 76 vuotta, sillä kiltaliike alkoi 23.4.1933 Tanskassa pidetystä tilaisuudesta. Suomeen valtakunnallinen kiltapartiolaisten järjestö perustettiin vuonna 1951 ja kansainvälinen järjestö eli nykyinen International Scout and Guide Fellowship-järjestö perustettiin vuonna 1953. Kiltapartiolaisten tunnus on kansainvälisen järjestön tunnus, jota kaikki kiltapartiolaiset käyttävät. Pyhä Yrjänä, S:t Georg, esiintyy kaik-kien pohjois­maiden partiokiltajärjestöjen nimissä.</p> <p><span class="inline left"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/st-goran.gif" alt="Pyhän yrjänän partiokillan tunnus" title="Pyhän yrjänän partiokillan tunnus" class="image thumbnail" width="200"></span>Tanskassa käytettiin ensin alkuun Pyhä Yrjänä ja lohikäärme ja partiolilja tunnusta erilaisin versioin. Tunnus ei kuitenkaan kristillisen taustansa takia sopinut kansainvälisen järjestön tunnuk­seksi, joten nykyinen tunnus hyväk-syttiin 1955. Oikeammin vasta 1956, jolloin merkkiin lisättiin viisisakaraiset tähdet.</p> <p>Kiltapartiolaisten lippu (ISGF) on sininen, jossa on valkoinen kolmiapila päällikkeenään punainen lilja valkoisine tähtinen. Tunnusta on muutenkin käytetty erilaisissa logoissa, lehdissä ja myyntiartikkeleissa. Suomessa on tänään noin 600 kiltapartiolaista 40 killassa. On hyvä muistaa, et­tä monien lippukuntien yhteydessä toimii erilaisia kiltoja, veljes- ja sisarusjoukkoja, tukiyhdistyk­siä, jotka eivät ole SPYP:n jäseniä. Kiltapartiolaisilla pitäisikin tarkoittaa vain ja ainoastaan SPYP:n jäseniä erotukseksi muista partiolaisten kiltojen jäsenistä.</p> <p>Olli ”Opi” Koskela</p> <p><a href="http://www.spyp.fi">http://www.spyp.fi</a></p> <p><a href="liehuvat-värit-12009">Sisällysluettelo LV 1/2009</a></p>