Merituuli

<p><a href="?q=node/142">&gt;&gt;Leirimerkki-listaan</a></p> <p><span class="inline left"><img src="http://heraldikot.partio.net/sites/heraldikot.partio.net/files/images/merituuli.jpg" alt="Merituuli" title="Merituuli" class="image _original" height="491" width="487"></span><br /> <br clear="all"><br /> Leirin nimi: Suuntima '07<br /> Leiripaikka: Maafantti, Raahe<br /> Leiriaika: 30.7.-3.8.2007<br /> Järjestäjä: Merituuli<br /> Merkin suunnittelija: Veijo Väisänen<br /> Materiaali: brodeerattu kangasmerkki</p> <p>Lippukunnan viimeaikaisenmeripartiopanostuksen myötä leiritoimikunta halusi leirin nimeksi jotain mereen ja purjehtimiseen liittyvää. Sen lisäksi, että nimi Suuntima (Suuntima on pohjoisen ja suunnittavan kohteen välinen kulma, jonka voi lukea suoraan kompassista) täyttää tuon toiveen, siihen liittyy muutakin symboliikkaa: leirin meripainotteisuus on häivähdys lippukunnan tulevaisuuden suunnasta. </p> <p>Leiri järjestettiin omalla paikkakunnalla, meren äärellä Maafantin saarella. Leiriä ei haluttu viedä omaa paikkakuntaa kauemmaksi, koska samalla leiri oli raahelaisen partiotoiminnan juhlaleiri, Merituuli 90v*. Leiri ajankohdaksi oli päätetty jo viime vuoden puolella heinä-elokuun vaihde, koska 1.8 vietettiin kaikkialla maailmassa partioliikkeen 100-vuotista taivalta ja ympäri Suomea järjestettiin tuona ajankohtana lippukuntaleirejä juhlavuoden kunniaksi. Leirimerkin sai suunniteltavakseen vaeltaja, pj, Veijo Väisänen: "Merkin suunnittelussa kantavia asioita olivat leirin merellinen teema, partiomaisuus sekä yksinkertaisuus. Merkin pohjana onkin kompassiruusu, ja suuntanuolena partiolilja. Merkin väreistä musta ja keltainen, sekä suuntiman kertova partiolilja, on lainattu lippukuntamme lipusta ja logosta. Idea merkkiin tuli suoraan leirin nimestä, Suuntima, josta mieleen tulee nopeasti kompassi ja sen mukana ajatus kompassiruususta. Tästä ajatuksesta lähdinkin merkkiä suunnittelemaan ja tällainen siitä monien työvaiheiden jälkeen muodostui". </p> <p>*Raahelainen partiotoiminta sai alkunsa vuoden 1917 keväällä, kun Raaheen perustettiin kaksi lippukuntaa: Raahen Tytöt sekä Raahen Pojat, joka kuitenkin muutti pian nimensä Raahen Sissipojiksi (1918). Partiolippukunta Merituuli syntyi vuonna 1977, kun vanhat raahelaiset lippukunnat Raahen Tytöt ja Raahen Sissipojat päättivät yhdistää voimansa. </p> <p><a href="?q=node/142">&gt;&gt;Leirimerkki-listaan</a></p> <hr>